Kopiowanie ustawień serwera, a prawo

law-1063249_960_720W związku z faktem, iż w ostatnim czasie otrzymujemy żądania usunięcia lub modyfikacji nazw serwerów lub pokoi, czy ich opisów w ramach usługi Teamspeak 3 przedstawiamy następujące stanowisko:

Multigaming jest firmą świadczącą usługi elektroniczne w postaci między innymi serwerów Teamspeak 3. Użytkownicy dokonujący zakupu usługi Teamspeak 3 mają możliwość konfiguracji między innymi nazw kanałów. Regulamin Multigaming nie zakazuje powielania nazw kanałów; zakres ich konfiguracji leży w gestii użytkowników, możliwości technicznych, oraz zgodności z regulaminem.

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.) Multigaming jako podmiot świadczący usługi drogą elektroniczną na terenie Rzeczypospolitej Polskiej nie ma możliwości bezpośredniej ingerencji w dane użytkownika, w tym między innymi w nazwy konkretnych kanałów, dopóki nie zostanie wykazana bezprawność takiego działania – w przeciwnym wypadku Multigaming naraziłby się na odpowiedzialność, gdyż sam postąpiłby niezgodnie z prawem.

Samo zgłoszenie jednego użytkownika o tym, że drugi użytkownik skopiował treść jest niewystarczające dla ustalenia bezprawnego działania. Nazwa konkretnego kanału nie podlega prawnej ochronie prawa autorskiego i własności przemysłowej, dopóki nazwa ta nie zostanie zarejestrowana jako słowny znak towarowy, bądź nie zostanie wykazane inne naruszenie, w szczególności dóbr osobistych np. ochrony firmy przedsiębiorstwa.

W przypadku, gdy użytkownik wykaże bezprawność działania innego użytkownika, Multigaming stosownie do polskich regulacji prawnych będzie mógł zablokować dostęp.