Polityka prywatności

 1. Szanując Twoje prawa oraz respektując ustawę o ochronie danych osobowych zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. Wszyscy pracownicy sklepu zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest: Livesoft Adam Miaśkiewicz, 00-154 Warszawa, ul. Dzielna 7A.
 3. W naszym sklepie zbieramy następujące dane osobowe:
  • Adres e-mail – poprzez e-mail wysyłamy potwierdzenie rejestracji oraz w razie potrzeby używamy do kontaktu.
 4. Podanie powyższych danych jest konieczne w następujących przypadkach:
  • Założeniu konta w serwisie MultiGaming.pl w celu udostępnienia opcji niedostępnych dla gości: zamawianie, administracja serwerami.
 5. Dane zbierane podczas procesu rejestracji będą wykorzystywane do kontaktu z klientem.
 6. Dane osobowe podawane podczas procesu rejestracji nie będą udostępniane osobą trzecim.
 7. Każdy użytkownik ma prawo do zmiany swoich danych oraz ich usunięcia.
 8. MultiGaming.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania wiadomości e-mail do swoich użytkowników o treści związanej bezpośrednio z serwisem MultiGaming.pl:
  • Informacje o przerwach technicznych
  • Promocje
  • Nowe oferty/usługi
  • Informacje o wygasaniu terminu ważności usługi
 9. Użytkownik ma prawo do usunięcia profilu w serwisie MultiGaming.pl. Aby usunąć konto, należy wysłać wiadomość e-mail z e-maila podanego w profilu na adres contact@multigaming.pl podając w:
  • temacie – „Prośba o usunięcie konta”
  • treści wiadomości – „Nazwa użytkownika oraz e-mail”
 10. Każdy zarejestrowany klient, podczas rejestracji, zaakceptował Politykę prywatności w serwisie Multigaming.pl.
 11. Serwis MultiGaming.pl zastrzega sobie prawo do zmiany polityki prywatności.