Opis funkcji TS3BOT

TS3BOT to bot serwerowy, który pilnuje porządku na serwerze.

? Klienci serwisu MultiGaming.pl otrzymują dostęp do bota za darmo.

Advertising

Wysyłanie reklam na serwer lub wybrany kanał.

AutoMove

Automatyczne przenoszenie wybranej grupy.

AwayMover

Przenoszenie osób, które ustawiły status Away.

BadChannelNameCheck

Ustawianie zakazanych nazw kanałów. Jeżeli taki kanał zostanie stworzony to bot zaraz go usunie.

BadNicknameCheck

Moduł sprawdza czy osoby przebywające na serwerze nie używają zakazanych nicków. Jeżeli bot znajdzie taką osobę to zostanie usunięta z serwera lub zbanowana.

ChannelNotify

Powiadomienie wybranych grup o wejściu na kanał.

IdleCheck

Przenoszenie osób AFK na wybrany kanał.

MuteMover

Przenoszenie osób, które wyłączyły mikrofon.

RecordCheck

Usuwanie lub banowanie użytkowników, którzy rozpoczęli nagrywanie dźwięku na serwerze.

ServerGroupNotify

Powiadomienie o wyściu na serwer użytkowników wybranych grup.

ServerGroupProtection

Ochrona grup serwera. Jeżeli dana grupa zostanie użytkownikowi zabrana to bot automatycznie ją przyzna. Również jeżeli nieporzadana osoba dostanie wybraną grupę to zostanie ona usunięta.

WelcomeMessage

Wiadomość powitalna po wejściu na serwer.

InactiveChannelCheck

Usuwanie nieużywanych kanałów.