Jak ograniczyć dostęp do serwera TeamSpeak 3

Są różne typy serwerów TeamSpeak 3: serwery publiczne i serwery prywatne. Jeżeli posiadasz serwer prywatny to chciałbyś przyznać dostęp tylko dla określonej grupy osób. Możesz to wykonać na kilka sposobów, w zależności jak chcesz kontrolować osoby, które wchodzą na serwer:

Niepublikowanie serwera

Poprzez niepublikowanie adresu IP nieznanym osobom (dodatkowo upewnij się czy serwer nie jest opublikowany na TS3 server web list) pozbędziesz się dużej ilości nieproszonych gości. Ostrożnie podawaj adres tylko tym osobom, które chcesz by uczestniczyły w konwersacji. W zależności jak popularny jest adres IP kilka zaawansowanych technicznie osób może zeskanować adres serwera i połączyć się z nim, więc ta metoda nie jest idealna.

Serwer z hasłem

Możesz ustawić hasło (możesz to wykonać w panelu serwera lub na serwerze TeamSpeak 3 klikając prawym przyciskiem myszy na jego nazwę i następine Edytuj serwer wirtualny), które będzie wymagane przy wejściu na serwer. Jedynym wyjątkiem będą osoby lub grupy, które mają ustawione uprawienie b_virtualserver_join_ignore_password (standardowo jest one ustawione w grupie Server Admin). Podaj te hasło tylko tym użytkownikom, którzy mają mieć dostęp do serwera. To jest najpopularniejsza metoda, ale również nie daje pełnej kontroli: Jeżeli hasło wycieknie to nieproszone osoby dostaną się na serwer.

Tylko wybrane osoby

  • Ten scenariusz pozwala na pełną kontrolę osób, które mają dostęp do serwera. Dodatkowo w każdej chwili możesz je usunąć danemu użytkownikowi.
  • Ustawiasz bardzo długie hasło do serwera, które nie musisz pamiętać. To spowoduje, że osoby nie posiadające uprawinie b_virtualserver_join_ignore_password nie będą mogli połączyć się.
  • Stwórz grupę serwerową w stylu „Autoryzowani” i nadaj uprawienie b_virtualserver_join_ignore_password (możesz wykorzystać grupę Normal lub skopiować grupę Guest, żeby nie używać dużej ilosci grup). Do tej grupy dodaj osoby, które chcesz by mogły wchodzić na serwer. Od tej pory będą mogły one wchodzić na serwer bez hasła.
  • Jeżeli chcesz zaprosić nową osobę, która jeszcze nie wchodziła na serwer należy stworzyć klucz Uprawień (Token) dla grupy „Autoryzowani”. Osoba, która otrzyma ten klucz powinna przy połączeniu kliknąć Więcej i podać klucz uprawień w pole Jednorazowy klucz uprawień. Ewentualnie możesz podać mu URL, który będzie już zawierał adres serwera i tymczasowy klucz. Przykład ponizej:
ts3server://test.tsdns.pl?nickname=Jan&token=eKnFZQ9EK7G7MhtuQB6+N2B1PNZZ6OZL3ycDp2OW/

W celu odebrania prawa wejścia na serwer wystarczy usunąć daną osobę z grupy „Autoryzowani”

? Zamiast ustawiania hasła na serwer i uprawienia _virtualserver_join_ignore_password możesz zbanować wszystkich użytkowników poprzez (name=.*) i nadać uprawienie b_client_ignore_bans. Zaletą tego będzie możliwość wpisania powodu, dlaczego użytkownik nie będzie mógł połączyć się z serwerem, przykładowo „Dostęp tylko dla autoryzowanych użytkowników”. Minusem tej metody będzie brak możliwości banowania użytkowników, którzy należą do grupy „Autoryzowani”.